-Kommunesektoren er avhengig av innbyggernes tillit og det bør ikke være tvil om politikere og ansattes integritet. Den enkelte bør ikke motta gaver av mer enn ubetydelig verd, skriver KS på sin nettside. KS anbefaler alle kommuner og fylkeskommuner å ha etiske retningslinjer som også omhandler gaver. Vest-Agder fylkeskommune har i mange år hatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. De ble sist gang revidert av fylkestinget i juni 2007.

- Jeg er fortsatt bekymret for situasjonen for språkene i videregående skole, det er alvorlig for norsk næringsliv at språkkunnskapene blir dårligere, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell
Bård Vegar Solhjell
(SV) til Aftenposten. En kartlegging gjort av Fremmedspråksenteret viser i tillegg at alle språkfag unntatt engelsk sliter med å fylle klassene på annet og tredje trinn i videregående til høsten.

Det er medier og kommunikasjon som har den største økningen i søkertallene på nasjonalt plan. På tross av satsingen på realfag, er det en svak nedgang i søkertallene til disse fagene på VG2 (annet trinn). Aller færrest søkere har formgivningsfag.

Det er totalt 75.204 elever som søker om plass i første klasse i videregående skole til høsten. En tredjedel av disse har søkt seg til programfag studiespesialisering

av admin, publisert 10. september 2010 | Skriv ut siden