Marnardal kommune søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til delvis finansiering av kostnader forbundet med å opparbeide industritomt med nødvendig infrastruktur i forbindelse med Marnar Bruk AS sin flytting til Heddeland industriområde. Fylkesutvalget besluttet i dag at fylkeskommunen skal bidra med inntil 1.25 millioner kroner til kommunen som delfinansiering av kostnader knyttet til tilrettelegging av næringsarealer med blant annet vann, avløp, strøm, elektrisitet, bredbånd. Samlet kostnad er på vel fem millioner kroner.

Marnar Bruk AS ble etablert i 1895 og holder i dag til i Mandal. Bedriften er en av Norges ledende produsenter av impregnert materiale, med lang erfaring innen royalbehandlet trelast. Marnar Bruk AS har drevet med trykkimpregnering siden 1960 og royal impregnering siden 1976. Virksomheten sysselsetter ti ansatte på heltid og omsetter for godt over 50 millioner kroner i året. Treet, som benyttes, er furu, som stammer fra Setesdal. Alt blir kappet og høvlet ved Byglandsfjord sag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2010 | Skriv ut siden