Fylkesrådmann Tine Sundtoft har tatt initiativ til et arbeid med Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2011-2020. Virkeperioden for tidligere strategisk plan for videregående opplæring i fylket ”Strategiplan 2003-2012” nærmer seg slutten. Mange av tiltakene skissert i denne planen er nå gjennomført. Vest-Agder har nå behov for en ny langsiktig plan som beskriver retning, mål og tiltak i videregående opplæring. Fylkesutvalget gikk i dag inn for at planarbeidet gjennomføres. Det samme gjorde hovedutvalg for kultur og utdanning tidligere denne måneden. Det er fylkestinget som fatter det endelige vedtaket 19. oktober.

Administrasjonen i fylkeskommunen legger opp til en planprosess med oppstart i høst og avslutning i desember 2011. I den foreslåtte prosessen vil en ta utgangspunkt i en analyse av situasjonen i dag og en analyse av utviklingstrekk som bakgrunn for ulike scenarier om fremtiden. På dette grunnlaget kan en vurdere hvilke mål en bør sette seg innen videregående opplæring for tiårsperioden, og hvilke tiltak som bør iverksettes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer