Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 300 000 kroner til Vest-Agder-museets arbeid med fotobevaring og til etablering av en stilling som regional museumsformidler.Vest-Agder-museet har ønsket å opprette to stillinger som regional museumsformidler i regionene Lindesnes og Lister. Opprettelsen skal skje i samarbeid med kommunene i regionen. Museet har lykkes i Lindesnesregionen, og ny regional musuemsformidler ble ansatt 1. september. I Listerregionen er det foreløpig ikke kommet til en løsning.Fylkeskommunen utpekte i 2006 Vest-Agder-museet IKS som regional ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Vest-Agder. For 2010 har ABM-seksjonen anmodet museet om å utarbeide en plan for fotobevaringsarbeidet. Dette arbeidet er godt i gang og er planlagt avsluttet i løpet av 2010.

av Jan Torkelsen, publisert 24. september 2010 | Skriv ut siden