Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner har søkt Vest-Agder fylkeskommune om økonomisk støtte til en valgkampanje rettet mot barn og unge i forbindelse med lokal- og fylkestingsvalget i 2011. Unge velgere er en av gruppene som man erfaringsmessig ser har lavest valgdeltakelse. Ved valget i 2011 vil det være et spesielt fokus på unge velgere ettersom det vil bli gjennomført forsøk med stemmerett for 16 åringer, hvor blant andre Mandal kommune vil være en av forsøkskommunene. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fylkeskommunen skal bidra med 30 000 kroner til valgkampanjen.

Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner er paraplyorganisasjonen for de norske barne- og ungdomsorganisasjonene og representerer 92 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Organisasjonene representerer et bredt mangfold og omfatter alt fra orkester og speider til politisk og livssynsbaserte organisasjoner.

Det søkes støtte til prosjektene ”Informasjonspakke” og Demokratiagentene” som har som formål å spre kunnskap og skape interesse rundt valget blant ungdom, i tillegg til å øke valgdeltakelsen. Kampanjen bygger blant annet på erfaringer fra tilsvarende arbeid i Sverige hvor man opplevde at det ga stor effekt når ungdom selv motiverer ungdom. Et sentralt punkt i Landsrådets kampanje bygger nettopp på at ungdommen selv skal vær med å forme og skape innholdet og formidling av dette.

Alle fylkeskommuner som bidrar til prosjektet vil få besøk av en demokratiagent som vil reise rundt på de videregående skolene og til ungdomsråd med et informasjons- og engasjements opplegg. Det vil også bli iverksatt ulike arrangementer i fylket. I tillegg vil det reise en demokratiagent rundt til de 20 kommunene som gjennomfører prosjekt med 16 årig stemmerett, deriblant Mandal. Det vil også være en agent i hver av de ti største byene.

av admin, publisert 1. september 2010 | Skriv ut siden