Fra og med 1. januar 2010 overførte Stortinget gjennom forvaltningsreformen ansvar for kompetansebygging, rekruttering og likestilling innen landbruket til fylkeskommunen fra fylkesmannen. Til dette formålet tildelte Landbruksdepartementet 640 000 kroner for 2010. I dag ble det klart at fylkesutvalget ønsker at det opprettes et rådgivende Landbruksforum som et verktøy, for å utvikle og iverksette en regional landbrukspolitikk for Vest-Agder. Forumet vil være rådgivende for fylkeskommunens administrasjon i innstillinger til landbrukspolitiske saker. Forumet skal ha elleve medlemmer.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at forumet får følgende representasjon:

1 representant fra fylkesmannens landbruksavdeling.
1 representant fra Norsk Landbruksrådgiving.
1 representant fra bondelaget.
1 representant fra småbrukerlaget.
+1 representant fra Innovasjon Norge.
3 representanter fra fylkesutvalget.
1 representant fra hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.
1 representant fra hovedutvalg for kultur og utdanning.
1 representant fra fylkeskommunens administrasjon.

Fylkesutvalget valgte som fylkesutvalgets representanter: Fylkesordfører Thore Westermoen (KrF), Arild Birkenes (Frp) og Jon Grindland (Sp)

Politikere velges som medlemmer ut valgperioden 2007-2011.

Fylkesmannens landbruksavdeling, landbruksrådgivingen, landbruksorganisasjonene og Innovasjon Norge besitter viktig kompetanse innen landbruk. Derfor vil det være naturlig å rekruttere fra disse institusjonene til landbruksforumet.

Intensjonen er at Landbruksforumet vil møtes to ganger per halvår. I tillegg planlegges en konferanse høsten 2010.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Konsulent Berit Egeli, telefoner 38 07 46 96 / 481 04 496 Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Thore Westermoen, telefon 38 07 45 18 / 909 25 978

Kristiansand 28. september 2010

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

fu107-10a

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden