Basert på erfaringer fra blant annet Sverige anbefaler Direktoratet for forvaltning og IKT at det etableres en sentral valgenhet underlagt Kommunal- og regionaldepartementet basert på direktoratsmodell. Direktoratet anbefaler videre at enheten bemannes med 13-15 årsverk. Dette er en økning fra de rundt ti årsverkene som Departementet i dag disponerer til valgarbeid. I tråd med Stoltenberg regjeringens politiske plattform anbefales det at enheten lokaliseres utenfor Oslo.

Direktoratet for forvaltning og IKT skisser en fremdriftsplan som setter etableringstidspunktet for en ny sentral valgenhet til tidligst 1. januar 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer