Regnskapet for 2009 Stiftelsen Arkivet viser et overskudd før endring av fond på 344 682 kroner. Resultatet er en klar forbedring fra fjoråret som endte med underskudd, meddeles det i stiftelsens årsrapport som tidligere denne uken ble lagt frem for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Vest-Agder fylkeskommune bevilget i 2009 et driftstilskudd på 280 000 kroner til Stiftelsen Arkivet.Totalt har mer enn 10.000 mennesker vært innom ulike aktiviteter i 2009. 2.192 av elevene som var på omvisning fikk, i tillegg, undervisning av organisasjonene på huset hvor det ble samtalt om temaer som blant annet rasisme, menneskerettigheter, barn i krig og mobbing.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Stiftelsen Arkivet om tilbud for Den kulturelle skolesekken. Stiftelsen har i løpet av året produsert fire tilbud for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Totalt har over 1300 elever deltatt på disse formidlingstilbudene.
Stiftelsen Arkivet store ambisjoner på områdene formidling og forskning. I 2009 deltok stiftelsen i sitt første EU-prosjekt. I tillegg samarbeides det nå tettere med UiA, slik at Stiftelsen Arkivet nå er i ferd med å bli en ressurs for universitetet. 2009 har vært et år med mange produksjoner og arrangementer. I tillegg er Stiftelsen nå i gang med planer for renovering og utvidelse av arealer. Aktiviteten er så stor at stiftelsen ikke lenger kan klare seg med eksisterende arealer. Dette er et stort og viktig prosjekt for stiftelsen, og det vil kreve støtte fra lokale og regionale aktører for å kunne lykkes.

av Jan Torkelsen, publisert 24. september 2010 | Skriv ut siden