Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa delte i dag ut trafikksikkerhetsprisen «Ta vare på livet» til Liv Skare Falkum distriktsleder i Trygg Trafikk i Vest- Agder. Det er juryen i Jannickes Minnefond «Ta vare på Livet» Trafikksikkerhet som har bestemt at prisen skal gå til Skare Falkum. Begrunnelsen for dette er hennes mangeårige arbeid for å redusere ulykker og uønskede hendelser i trafikken på Agder.

I løpet av hennes tid i Trygg Trafikk er der blitt etablert gode og engasjerte kontakter i alle grunnskolene, og i de videregående skolene i fylket. Forutsigbare rutiner er blitt bygd opp, med årlige samlinger for lærere, samt kurs og temadager for russ/avgangselever i videregående skoler. Hvert år tilbys også barnehageansatte kurs. Det er et mål at trafikkopplæring skal skje som en kontinuerlig prosess helt fra barna er små.

Etter at Nullvisjonen ble retningsgivende for trafikksikkerhetsarbeidet i landet har Liv Skare Falkum gjennom Trygg Trafikk deltatt i nullvisjonsprosjektene helt fra starten sammen med fylkeskommunen, Statens vegvesen og de aktuelle kommunene.

Men det er jobben som aktiv pådriver og vaktbikkje som nok har vært den mest synlige delen av jobben.


av admin, publisert 28. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer