Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan med eget styre under Kunnskapsdepartementet. SIU inviterer til informasjonsmøte om muligheter for nordisk og europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring på Hotell Norge i Kristiansand 15. september. Målgruppen omfatter ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller ansatte som arbeider med voksnes læring, og som er interessert i nordisk og europeisk samarbeid. I tillegg henvender SUI seg til interesserte aktører i næringslivet, med tanke på utplassering av lærlinger og/eller europeisk fagsamarbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2010 | Skriv ut siden