EU bruker en tredjedel av sine midler på regionalpolitikken. - Interreg og mulighetene for offentlig regionalpolitisk statstøtte frem mot 2020 vil så avgjort stå på dagsorden i tiden fremover. Regionalpolitikk er ett av de viktigste politikkområdene både innenfor EU og i forhold til norsk samarbeid med EU. Regionalpolitikken bidrar til å jevne ut regionale forskjeller innenfor de 27 medlemslandene i EU. De økonomiske og sosiale ulikhetene i EU er betydelige, ikke minst etter utvidelsene av EU, sier avtroppende kommunal- og regionalråd i Brüssel, Arve Skjerpen til EU-delegasjonens nettsider.

av admin, publisert 3. september 2010 | Skriv ut siden