Er det behov for utskillelse av arbeidet med gjennomføring av valg, fra departementet til et underliggende organ? Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring en rapport fra DIFI vedrørende utredning av en eventuell sentral valgenhet. Bakgrunnen for en eventuell utskillelse av denne funksjonen fra departementet er først og fremst å sikre god avstand fra politisk ledelse og det administrative arbeidet med å gjennomføre valg. KS sitt hovedstyre har behandlet saken og avgitt sin høringsuttalelse. KS mener i hovedtrekk at en mulig opprettelse av en sentral valgenhet vil gi gode rammer for gjennomføring av valg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2010 | Skriv ut siden