Nå foreligger boken Mangesysleren - en samling kulturhistoriske artikler med tilknytning til landsdelen og/eller tidligere fylkeskonservator Svein Mjaatvedt (1941-2008). De 20 forfatterne tar for seg temaer fra steinalderundervisning i Den kulturelle skolesekken til stavarkitektur i Vest-Norge og på Balkan og pomorfangst på Svalbard!

Den rikt illustrerte boken på nesten 250 sider inngår i Regionalavdelingens kulturhistoriske rapportserie. Til nå er det kommet åtte bind i denne serien.
Mangesysleren er en "vennebok" til Svein Mjaatvedt, og de mange temaene i boken gjenspeiler den tidligere fylkeskonservatorens brede interessefelt.
Tidligere fylkeskonservator Svein MjaatvedtRegionalsjef Kjell Abildsnes innleder med et forord om "Politisering og utvikling av kulturminnevernet i Vest-Agder under fylkeskonservator Svein Mjaatvedt", Torstein Arisholm fortsetter med en artikkel om Lista treskipsbyggeri og Arne Berg skriver om "Forrådshus i flokk". Niels Bonde og flere medforfattere gir en gjennomgang av arbeidet med dendrokronologi i landsdelen, Niels Georg Brekke tar for seg kulturgeografiske grenser i byggeskikken, Gunnar Eikli drøfter sørlandsk skipsbygging i middelalderen, mens Torfinn N. Hageland skriver om "Vegminner i Vest-Agder".
Videre forteller Snorre Haukalid om "Steinalder i den kulturelle skolesekken", Ragnhild Hoel skriver om endringer i jordbrukets kulturlandskap, Jan H. Larsen formidler det spennende resultatet av en arkeologisk utgravning på Spangereid i 1970-årene og Stein R. Mathisen diskuterer "Fortellinger om fortid på Finnskogen". Deretter slipper Svein Mjaatvedt selv til med et bidrag om Vest-Agders bygningshistorie, før Jan Henrik Munksgaard sammenligner norsk og bulgarsk stavarkitektur, På Nymoen tar for seg et spennende undervannsfunn fra Randesund og Dag Nævestad skriver om "Nordsjøen og skipsvrakene".
Til slutt har Helge Paulsen og Frans-Arne Stylegar et bidrag om bygningarkeologi i fylket (sistnevnte har også en artikkel om et sjeldent funn av et 1500 år gammelt kvinnesmykke fra Audnedal), Gustav Rossnes forteller om en dramatisk feltregistrering på Svalbard og om pomorfangsten der, Bjarne T. Sørensen løfter frem den vestnorske kystfraktefarten på 1800-tallet, Pekka Virtanen skriver om kulturelle aspekter ved Finlands skoger og Christer Westerdahl setter punktum med sitt bidrag om "Grå Hästar, Röda Kor och Små Gröna Gubbar? - en kombination av ortnamn, etnologi, maritim kulturhistoria och folkloristik".

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 10. september 2010 | Skriv ut siden