Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går at det innføres opptaksprøver ved inntak til Vg1 musikk på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Det åpnes for at inntil ti elever årlig kan tas inn på bakgrunn av denne muligheten. Det er rektor ved skolen som har søkt om å få til ordningen. En forskrift til opplæringsloven gir adgang til at "For inntak til utdanningsprogram for musikk, dans, drama og idrettsfag i vidaregåande trinn 1 kan fylkeskommunen vedta at inntil 50 prosent av plassane skal tildelast på grunnlag av dokumentasjon av dugleik eller eventuell inntaksprøve i tillegg til poeng utrekna på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei andre vilkåra for inntak."

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. september 2010 | Skriv ut siden