Flekkerøy havn i Kristiansand har fått sin rikholdige historie samlet mellom to permer og boken har raskt vist seg å være populær. Forfatterne Normann Liene og Gunnar Eikli gir spennende glimt fra hendelser og enkeltskjebner i havnen som i sin tid var en av de viktigste i Nord-Europa. Boken, som har fått navnet En liten kulturhistorisk loggbok for Flekkerøy havn , er en del av fylkeskommunens bidrag til Tall Ships Races.

Regjeringen foreslo i statsråd fredag flere endringer i Samferdselsdepartementets budsjett for 2012. Et av forslagene er å bevilge 10 millioner kroner til å dekke kostnadsøkninger for trafikksikkerhetsprosjektet E39 Skolandssvingen i Lyngdal kommune i Vest-Agder. Prosjektet omfatter utbedring av en ulykkesutsatt strekning på om lag én kilometer. Arbeidet betyr blant annet at sikten blir bedre i flere farlige svinger, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

av Macdonald, Cheryl, publisert 9. september 2010 | Skriv ut siden