Fylkesutvalget ser på det samarbeidet som er utviklet mellom Kvadraturen skolesenter og Kisumu Polytechnic og Elkem Solar som meget viktig for landsdelens utdanningstilbud og næringsliv. Fylkesutvalget støttet tirsdag en videreutvikling av samarbeidet. Utvalget anmoder NORAD om å godkjenne en søknad fra bistandsstiftelsen Arc Aid i Kristiansand om bevilgning til bygging av ny videregående skole i Kisumu. Kvadraturen skolesenter godkjennes som faglig rådgiver i prosjektet. Utvalget bevilget 250 000 kroner til Kvadraturen skolesenter og 50 000 kroner til Arc Aid til prosjektoppfølging.

Samarbeidsprosjektet ble politisk godkjent i 2007. Det ble da bevilget 250.000 kroner til prosjektet. En delegasjon, ledet av fylkesordfører Thore Westermoen, besøkte Kenya og prosjektet i juni i år. Her møtte en representanter fra nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. AlleSolarprosjektet bilde fra Afrika Kenyanske parter ønsket prosjektet igangsatt fordi det inngår i Kenyas nasjonale strategi om å styrke utdanningen og kompetansen i landet på fagutdanning og håndverk for å få til vekst i landet fremover. Kvadraturen skolesenter har sterk egeninteresse av å fortsette å utvikle samarbeidet videre. Samarbeidet styrker skolens fagutdanning, spesielt innenfor elektrofag, fordi lærere og elever får et langt bredere erfaringsgrunnlag i sin utdanning.

ArcAid arbeider innenfor bistandsfeltet på linje med Strømmestiftelsen. Arc Aid har støtte fra NORAD og driver ulike prosjekter. Fylkeskommunen er avhengig av et samarbeid med Arc Aid for å kunne utvikle prosjektet videre. Arc Aid har de nødvendige forbindelser og nettverk i Kenya. Det er også Arc Aid som må ivareta oppfølgingen overfor NORAD og den norske ambassaden i Nairobi. Arc Aids viktigste prosjekt nå er søknad til NORAD om tilskudd til bygging av en ny videregående skole for yrkesfag i området knyttet til Kisumu Polytechnic. NORAD har gitt en bevilgning på 450.000 kroner til et forprosjekt og søknad skal leveres i høst. Det er behov for en bevilgning fra NORAD på oppimot 15-20 millioner kroner

Gir julekortpengene til treplanting

Et annet ledd i samarbeidet er rettet mot ARO Center. Der et kompetansesenter for befolkningen i området som tilbyr kurs og har overnattingsmuligheter. Innholdet i senteret vil utvikle seg over tid. Senteret har på grunn av samarbeidet med Kvadraturen skolesenter startet oppbygging avkompetanse innen energiforsyning basert på solceller til private hjem og andre. Senteret har også et større barneprogram med helsestasjon, som er interessant å samarbeide med for helse og sosialfagene på Kvadraturen skolesenter.

Senteret engasjerer seg også i miljødebatten og har startet treplanting i området. Store deler av skogen er hogget og brukt til produksjon av trekull til tilbereding av mat. Å plante skog er derfor et miljøriktig tiltak som oppmuntres av både den norske og kenyanske stat. Kostnader til planting, kursing av lokale bønder for bevaring av nyplantede trær koster cirka 15 kroner per tre. Fylkeskommunen sendte i 2009 ut 1430 julekort fra sentraladministrasjonen, som for kort og porto kostet rundt 40 000 kroner. I år vil fylkeskommunen gi denne bevilgningen til ARO Center til planting av 3000 nye trær og istedenfor sende jule- og nyttårshilsener gjennom fylkeskommunens ukentlige avisannonser.


av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2010 | Skriv ut siden