Skatteinngangen for årets åtte første måneder viser fortsatt lavere vekst enn årets prognose fra Finansdepartementet. Samlet skatteinngang knyttet til inntektsskatt og formue for kommuner og fylkeskommuner er for årets åtte første måneder 87,2 milliarder kroner. Dette er 3,6 prosent høyere enn for samme periode i fjor. August i år hadde 10,1 prosent lavere skatteinngang enn august 2009. For fylkeskommunene er inngangen hittil i år kommet opp i 14,3 milliarder eller 3,1 prosent mer enn samme periode i 2009. I august isolert var skatten til fylkeskommunene på 158,6 milliarder kroner som er 12,9 prosent lavere enn i august 2009.

Fortsatt ligger årets skatteinngang under Finansdepartementets prognose for året, som forutsetter en vekst på 6,4 prosent for kommunene og 4,3 prosent for fylkeskommunene. Utviklingen utover høsten inklusive likning/avregning for 2009 er avgjørende for om prognosene for 2010 nås.
av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2010 | Skriv ut siden