Denne høsten vil elever ved fire videregående skoler i Vest-Agder følge undervisningen i tysk og fransk nivå III, tidligere fordypning i 2. fremmedspråk. For at alle elevene skal kunne følge undervisningen, gis tilbudet som en kombinasjon av nettbasert- og fjernundervisning. Undervisningstilbudet blir i tillegg basert på workshops og studieopphold i Frankrike og Tyskland. For å stimulere elever til å velge dette tilbudet har Vest-Agder fylkeskommune støttet etableringen av fjernundervisning/nettbasert undervisning ved Kristiansand Katedralskole Gimle KKG.

Etter at Kunnskapsløftet ble innført, har det dessverre vært få søkere til fordypning i fremmedspråk. Dette er beklagelig, fordi det gir mange muligheter å ha bedre kunnskaper i
Samlebilde av elever og lærere
Her er alle elever og lærere samlet utenfor KKG, som vil forestå undervisningen.
fremmedspråk enn det elevene får ved å lese fellesfaget i 2. fremmedspråk som avsluttes etter Vg2. Det er flere fordeler ved å velge fordypning i fremmedspråk. Elever som ønsker å studere eller arbeide i utlandet vil stå bedre rustet. Mange bedrifter melder om behov for arbeidstakere som kan flere språk enn engelsk. Undersøkelsen ”Engelsk er ikke nok” bekrefter dette. Elever som leser programfag i fremmedspråk nivå III får 1,0 tilleggspoeng ved innsøkning til høyere utdanning.

Her er alle elever og lærere samlet utenfor KKG, som vil forestå undervisningen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2010 | Skriv ut siden