Personal og organisasjonsenheten i Vest-Agder fylkeskommune kan nå legge frem svært positive tall for utviklingen av sykefraværet. Det legemeldte sykefraværet i Vest-Agder fylkeskommune gikk ned fra 5,0 prosent i andre kvartal i fjor til 4,3 prosent i samme periode i år. -Årsakene til denne utviklingen er flere og sammensatte. Det har blant annet vært arbeidet systematisk med forebyggende tiltak og oppfølging av sykemeldte i flere år. I dette arbeidet har det vært lagt vekt på dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som er sykemeldt eller som står i fare for å bli sykemeldt, for å tilrettelegge arbeidet best mulig, sier personalsjef Odd Joar Svensson.

-Vi tror at dette systematiske arbeidet over flere år nå etter hvert gir resultater. Gjentatt fokus på høyt sykefravær og IA-arbeid i media den siste tiden gjør også at involverte parter blir mer bevisst på sine roller og ansvaret som følger. Det er uansett viktig i tiden fremover å fortsette det systematiske arbeidet med å skape sunne arbeidsplasser der trivselen er stor og det er god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette vil bidra til både å forebygge og redusere sykefraværet ytterligere, sier Svensson.

Tall fra NAV viser også at første kvartal i år har lavere sykefravær sammenlignet med i fjor. Denne positive tendensen gjelder også for hele landet som for 2.kvartal i år har et legemeldt sykefravær på 5,5 prosent.

Sykefravær - utvikling i prosent innen legemeldt fravær.

1.kvartal

2.kvartal

3.kvartal

4.kvartal

2005

5,2

4,9

2006

5,5

6,0

5,9

5,3

2007

6,0

5,6

6,6

5,8

2008

6,0

5,6

5,2

5,6

2009

5,5

5,0

6,1

5,7

2010

4,7

4,3

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. september 2010 | Skriv ut siden