Søkere anbefales å sende inn søknaden snarest mulig. Søknader kan sendes inn så mange ganger som ønskelig, og det er alltid den sist innsendte versjonen som gjelder. Søknadsfristen den 13. oktober kl. 13 er absolutt, og det er søkers ansvar at man tar kontakt med sekretariatet tidsnok til å få hjelp eller veiledning dersom det er behov for det.

Utlysningen finner du her. Mer informasjon om regionale bedriftsprosjekter ligger på de felles nettsidene til de regionale forskningsfondene.


av Bodil Lindestad, publisert 3. september 2010 | Skriv ut siden