Annen fase av Jernbaneverkets høyhastighetsutredning blir nå satt i gang. Den dreier seg om å legge premissene før de konkrete strekningene skal vurderes, deriblant Oslo – Kristiansand - Stavanger. Seks felter som omhandler: markedsanalyser, planleggings- og utviklingsstudier, finansielle og samfunnsøkonomiske analyser, kommersielle strategier og kontraktstrategier, teknikk- og sikkerhetsanalyser og miljøanalyser ska lutredes av fem konsulentselskaper. Arbeidet starter umiddelbart og settes i gang fordi første fase av utredningen viste at tidligere utredninger ikke var sammenlignbare.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. oktober 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer