Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe rettet i fylkestinget onsdag fokus på flere alvorlige møteulykker på veiene i Vest-Agder. I en interpellasjon spurte han fylkesordføreren om han vil ta et initiativ overfor kommunene i fylket for å få på plass en forskutteringsordning for å forsere utbyggingen av midtdelere på veiene i fylket. Fylkesordfører Thore Westermoen gikk igjennom enkelte større veiprosjekter som er i gang eller under planlegging. -Vest-Agder fylkeskommune har på det nåværende tidspunkt ikke konkrete planer om en forskutteringsordning for å fremskynde etablering av midtdelere på E39 utover det som inngår i disse prosjektene, sa han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer