Antall klager er omtrent det samme som i fjor, men andelen imøtekomne klager er økt betydelig. Av 80 klager ble 52 avvist og 28 imøtekommet. En årsak er innføring av et enklere klage-skjema med presisering av hvilke grunnlag det kan klages på. En annen viktig årsak er at klagenemnda, på grunnlag av skjerpede krav til vurdering i forskrift til opplæringsloven, stiller større krav til skolenes saksbehandling enn det som har vært tilfelle tidligere. Forskriftens kapitel 3 inneholder eksplisitte bestemmelser om dokumentert underveisvurdering og egenvurdering, og faglærers redegjørelse må sannsynliggjøre at disse bestemmelsene er fulgt. Dette forutsetter gode rutiner på skolene og høy grad av bevissthet og kompetanse hos faglærerne.

av admin, publisert 29. oktober 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer