Eikeland skriver videre i interpellasjonen: ”Agder kollektivtrafikk er et selskap der fylkeskommunen er hovedeier, og har et ansvar for sikkerheten både til ansatte og passasjerer. Til NrK Sørlandet den 6.oktober uttaler Agder Kollektivtrafikk følgende: "Eg ventar at vi får på plass noko i løpet av 2011. Då kan vi sjå dei første resultata" Vi ser på løysingar som kan gje mindre kontantar på bussane. Vi er litt avhengige av korleis folk vil ha det. Det ville vere veldig synd dersom dette fører til at det vert vanskelgare å ta bussen, så det er ein omfattande prosess.”

Vi har de senere årene kunne se at AKT går med underskudd, og har vært avhengig av ekstrabevilgninger gjennom belønningsmidler for å komme i balanse. Dette kan tolkes slik, at for å opprettholde et godt busstilbud, er det ikke de store midlene igjen for å prioritere en investering på bussene slik at sjåførene kan føle økt trygghet på jobb. Kan fylkesordføreren svare på følgende spørsmål: Hva slags tiltak vil bli iverksatt i løpet av 2011 som det vises til på NrK Sørlandet den 6. oktober?

Om tiltakene ikke er tilstrekkelig, vil FrP vurdere å fremme følgende forslag til avstemming: Fylkestinget ber fylkesordføreren om å fremme en sak for fylkesutvalget, der det vurderes å bevilge sikkerhetsmidler til AKT, uavhengig av driftsmidler, slik at prosessen ved øke sikkerheten på bussene fremskyves.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer