En fornøyd Grethe Andresen ved åpningen av Karriere Lindesnes.
En fornøyd Grethe Andresen ved åpningen av Karriere Lindesnes.

Karrieresentrene overtar alle arbeidsoppgaver som de tidligere ressurssentrene har ivaretatt. Ut fra sentrale og lokale føringer vil interessekartlegging, veiledningssamtaler og karriereplanlegging får en enda større plass enn tidligere, noe som også er gjenspeilet i forslag til bemanningsplan. Også karriereveiledning av lærlinger inngår i dette.

Voksenopplæring vil fortsatt være et sentralt arbeidsområde, både tilbud for voksne med rett, men også tilbud ut over dette. I samarbeid med kommunene, næringslivets aktører og NAV er det en målsetting å oppfylle Regionplan Agders målsettinger om å bidra til at flest mulig kvalifiserer seg til arbeidslivet.

Haavorstad får blomster og gratulasjoner under åpningen av Karriere Lister.
Leder av HKU, Olav Haavorstad får blomster og gratulasjoner under åpningen av Karriere Lister.
I tillegg vil karrieresentrene få ansvar for å tilrettelegge for nettverksbygging og kompetansehevende tiltak i forhold til rådgivere både i ungdomsskolen og videregående opplæring, samt planlegge og koordinere VGO-dager for elever i ungdomsskolens nye fag ”Utdanningsvalg”. Her vil også planlegging og koordinering av kurs og samlinger for lærere være aktuelt.

Den nye organiseringen skal også sikre en mer stabil økonomi for karrieresentrene. Ved utgangen av 2011 skal den nye organiseringen evalueres. På den måten kan enn sikre best mulig vurdere av oppgaver, arbeidsområder, organisering og karrieresentrenes administrative tilknytning.

av Macdonald, Cheryl, publisert 28. oktober 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer