Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet viste i fylkestinget i dag til at det har vært flere buss-ran i Kristiansandsregionen. I en interpellasjon spurte han om hva slags tiltak som blir iverksatt i løpet av 2011 for å øke sikkerheten på bussene. Fylkesordfører Thore Westermoen opplyste at Agder Kollektivtrafikk AS har igangsatt arbeidet med å få på plass nye betalingsformer på bussene. Dette skal redusere kontanthåndteringen i bussene vesentlig, og derigjennom både øke sikkerheten for sjåfører og passasjerer, og ikke minst redusere stopptiden på holdeplassene. En arbeidsgruppe drøfter ulike løsninger sammen med busselskapene som stiller med ledere, verneombud og tillitsvalgte. I lys av den siste tids hendelser er arbeidet intensivert.

-Dette er imidlertid en ganske kompleks sak, der en må ta hensyn både til teknologiske muligheter og til kundenes adferd og behov. Det er dessuten en utfordring å kunne tilby tilfredsstillende løsninger til alle kundegrupper og alle geografiske områder.

Noen av de tiltakene som vurderes av AKT er å endre måten en priser kjøp av kontant billetter på slik at det blir dyrere å kjøpe billett på bussene med kontanter enn kjøp av forhåndskjøpte billetter utenfor buss. Et annet mulig tiltak er å installere bankort-terminaler på alle busser som kjører for Nettbuss i Kristiansand fra 1.januar 2011 og utvalgte busser i resten av fylket. Videre er det en mulighet å innføre betaling gjennom tekstmelding på mobiltelefon og/eller via internett. Enda en løsning kan være å etablere billettautomater på store holdeplasser der kunder kan kjøpe og oppdatere billetter og kort ved bruk av bank- og kredittkort. -De nevnte eksemplene på tiltak vil kanskje lettest gjennomføres i Kristiansandsområdet, hvor belønningsmidlene er en mulig finansieringskilde. Total investeringskostnad for tiltakene i er foreløpig, etter anslag fra AKT, beregnet til rundt 6 millioner kroner. Problemstillingen er imidlertid også aktuell for øvrige busser i Vest-Agder. Parallelt med slike tiltak vil det være behov for markeds- og informasjonskampanjer for å endre folks adferd fra bruk av kontant betaling til bruk av andre betalingsformer, opplyste fylkesordføreren.

-Eikeland poengterer at AKT i noen år har gått med underskudd, og at man derfor ikke har hatt penger til å ivareta sjåførenes sikkerhet på en god nok måte. Det er driftselskapenes ansvar å organisere busstilbudet best mulig, innenfor de rammene myndighetene fastsetter. AKTs underskudd er neppe en god forklaring på at jobben som sjåfør kan føles utrygg. Problemet med ran og annen kriminell adferd kan heller ikke løses bare med tiltak som AKT og busselskapene har Christian Eikelandmulighet til å gjennomføre. Dette er et samfunnsproblem, som rammer busstrafikken hardt – men som må finne sin løsning i en større samfunnsmessig sammenheng. Men jeg kan forsikre om at AKT på sin side er opptatt av å bidra til å gjøre arbeidsforholdene for bussjåførene så sikre og trygge som mulig. Dette må gjøres i et godt samarbeid mellom AKT og driftsselskapene, sa Westermoen.

Christian Eikeland fremmet etter at fylkesordføreren hadde avgitt sitt svar et forslag som ble støttet av et flertall i fylkestinget. Det innebærer at fylkesordføreren skal fremme en sak til fylkesutvalget der det vurderes å bevilge sikkerhetsmidler til Agder Kollektivtrafikk AS, uavhengig av driftsmidler, slik at prosessen med å øke sikkerheten på bussene fremskyves.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer