I fylkesutvalget tidligere denne uken presenterte fylkeskommunens energirådgiver Trond Schrader Kristiansen et kart over nord-Europa. Det er laget av den europeiske Wind Energy Association - EWEA. På kartet er det trukket opp en rekke linjer mellom ulike steder i flere land. Mest fremtredende er det at den regionen som er representert med flest streker er Vest-Agder. -Kartet dokumenterer den avhengigheten EU har overfor Vest-Agder for å nå sine klimamål, sa Kristiansen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden