Jernbaneverket er nå på jakt etter firmaer som skal utrede seks konkrete strekninger for høyhastighetsjernbane, og har bestemt hvilke trasèer som skal utredes. Det er de siste oppdragene til Høyhastighetsutredningen som nå legges ut på anbud. Strekningene som skal utredes er: Oslo – Kristiansand – Stavanger, Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim, Oslo – Göteborg , Oslo – Stockholm. I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – Stavanger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2010 | Skriv ut siden