Tall fra bompengestasjonene rundt Kristiansand viser at det har vært en markert nedgang i tredje kvartal i år. I månedene juli, august og september har antall passeringer totalt per måned ligget på ligget vel 1,7 millioner. Hver eneste måned er antallet merkbart lavere enn for tilsvarende måneder i fjor. I juli i år var det hele godt og vel 103 000 færre passeringer enn i juli i fjor. I august var nedgangen på rundt 71 000 passeringer og i september på henimot 46 000 færre passeringer.

Statistikken viser at alle bomstasjoner, med unntak av Bjørndalssletta, øst for Kristiansand, hadde nedgang i antall passeringer. På Bjørndalssletta var det en bitte liten nedgang i juli, en økning på vel 13 000 i august og en enda større økning på nesten 24 000 passeringer i september.

Passasjertallene fra Agder Kollektivtrafikk AS viser økning i antall busspassasjerer i samme periode. Trafikktellinger av sykkeltrafikken viser også at stadig flere sykler i Kristiansand.

Det er også tydelig at flere som tidligere kjørte privatbil gjennom bommene har valgt en annen reisemåte etter at bomsatsene økte betydelig fra begynnelsen av juli.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer