Tirsdag 30. november vil Regionale forskningsfond Agder markere de første tildelingene fra fondet. Alle prosjektledere som har mottatt støtte er invitert og vil bli overrakt blomster fra forskningsminister Tora Aasland. Prosjektledere, fylkesordførere, fylkesmenn, Norges forskningsråd, samt kunnskapsmiljøer i Aust- og Vest-Agder med flere er invitert til samlingen. Markeringen finner først sted på Universitetet i Agder, Campus Grimstad, hvor blant annet statsråden vil orientere om hvorfor regjeringen satser på regionale forskningsfond og styreleder Knut Brautaset vil si noe om betydningen av regionalt forskningsfond på Agder. I tillegg vil noen av prosjektene bli presentert. Det vil også bli innlegg fra rektor og viserektor på UiA.

Statsråden og deltakerne vil bli tatt med på en omvisning på den nye e-helselab'en på Campus Grimstad. E-helse har, sammen med energi, miljø og klima, vært et satsingsområde for Regionale forskningsfond Agder i 2010, og Universitetet i Agder har blitt tildelt totalt 8 millioner kroner over en fireårsperiode til et regionalt institusjonsprosjekt innen e-helse - bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren.

Etter omvisningen vil deltagerne bli fraktet med en miljøvennlig hybridbuss til Hesnes Gartneri, hvor det serveres en velsmakende lunsj fra en ung kvinnelig gründer. Der vil pressen få anledning til å stille spørsmål til forskningsministeren.

Avslutningsvis vil de fire næringsklyngene NCE NODE, Arena Eyde, Arena USUS og Arena Fritidsbåt gi en presentasjon av næringsklyngene på Agder.

av Mette Fossan-Bergem, publisert 26. november 2010 | Skriv ut siden