Telemarks fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås foreslår å avsette 200 000 kroner for å få gjennomført en mulighetsstudie av hvordan det framtidige jernbanenettet i Telemark vil se ut når Sørvestbanen står ferdig? Sørvestbanen vil medføre at Sørlandsbanen vil gå via Vestfoldbanen, gjennom Grenland og videre til Kristiansand/Stavanger. Hvilke muligheter og begrensninger vil det gi for den nåværende Sørlandsbanen gjennom Telemark og hvilke muligheter gir dette for Bratsbergbanen, spør meg seg om i Telemark.

Grønås legger opp til at man leier inn en konsulent for å utarbeide mulighetsstudien. Og videre at NSB/Jernbaneverket bidrar økonomisk for å få arbeidet utført.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer