Telemarks fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås foreslår å avsette 200 000 kroner for å få gjennomført en mulighetsstudie av hvordan det framtidige jernbanenettet i Telemark vil se ut når Sørvestbanen står ferdig? Sørvestbanen vil medføre at Sørlandsbanen vil gå via Vestfoldbanen, gjennom Grenland og videre til Kristiansand/Stavanger. Hvilke muligheter og begrensninger vil det gi for den nåværende Sørlandsbanen gjennom Telemark og hvilke muligheter gir dette for Bratsbergbanen, spør meg seg om i Telemark.

Grønås legger opp til at man leier inn en konsulent for å utarbeide mulighetsstudien. Og videre at NSB/Jernbaneverket bidrar økonomisk for å få arbeidet utført.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer