Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har nå publisert rapporten Interreg - erfaringer og utfordringer, som viser bakgrunnen for Norges deltakelse i transnasjonale og interregionale Interreg-programmer allerede fra tidlig på 1990-tallet. Rapporten viser gjennom eksempler at Norge allerede fra første dag har engasjert seg i strategiske og ambisiøse prosjekter, enten som ledepartner eller aktivt prosjektmedlem. Blant eksemplene er blant annet prosjektene North Sea Cycle Route og Northern Maritime Corridor, som Vest-Agder fylkeskommune deltar i. Rapporten konkluderer med at Interreg er et viktig og tilpasningsdyktig instrument av stor betydning for Norge.

av admin, publisert 1. november 2010 | Skriv ut siden