Tirsdag 9. november kl.11, legger fylkesrådmann, Tine Sundtoft og økonomisjef Lise Solgård frem budsjett- og økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune 2011-2014. Presentasjonene skjer på Fylkeshuset i Kristiansand.Vest-Agder fylkeskommune(VAF) skal være en drivkraft for utvikling av landsdelen. I 2011 skal derfor fylkeskommunen sørge for å bruke 1.8 milliarder kroner på best mulig måte for våre innbyggere. Fylkespolitikerne har vedtatt hvilke områder som skal prioriteres. Hovedoppgavene våre ligger innen videregående opplæring, samferdsel, tannhelse og regional utvikling innen områder som bl.a kultur, næring, forskning m.m.

av Macdonald, Cheryl, publisert 8. november 2010 | Skriv ut siden