På møtet mellom Regjeringen og KS nylig ble Regjeringens forslag til statsbudsjett ble gjennomgått og KS presenterte sine synspunkter om blant annet samferdsel. KS påpekte at Regjeringen har gitt ekstra midler til vedlikehold på statens veier, mens den ikke har funnet tilsvarende midler til de 90 prosent av landets veier som fylkeskommunene har overtatt. Både stat og fylkeskommuner har opplevd store kostnadsøkninger på vedlikeholdskontrakter i 2010. Også kollektivtransporten må tilgodeses med betydelige midler de neste årene dersom nasjonale ambisjoner om kollektivtrafikkens rolle for å ta seg av forventet trafikkvekst i byområdene skal nås.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer