I et nytt felles brev til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn påpeker landbruks- og matministeren og miljøvernministeren kommunenes ansvar for jordvernet. -Kraftig befolkningsøkning og klimaproblemer gjør at verden står overfor meget store utfordringer når det gjelder framtidig matforsyning. Det blir stadig viktigere at alle land prioriterer egen matforsyning. Matjorda er en begrenset ressurs i Norge. Bare 1,3 prosent av arealet er egnet for matkornproduksjon. Vi har nesten ikke dyrkingsreserver. At den beste jorda ligger der utbyggingspresset er størst, skaper ekstra store utfordringer for kommunene som skal forvalte arealene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2010 | Skriv ut siden