-I Areal og transportplan-utvalget for Kristiansandsregionen er vi sterkt opptatt av hvordan kollektivtilbudet kan bygges ut og bussreisene gjøres både raskere og tryggere. Etablering av kollektivfelt er ett viktig tiltak, og vi har planer om flere andre. Tilretteleggingen av Tollbodgata som kollektivgate har kostet 7,8 mill og er finansiert gjennom ATP-samarbeidet. Det er blitt en flott kollektivgate. Tollbodgata er fylkesvei. Som veieier er Vest-Agder fylkeskommune meget fornøyd med anlegget, sa fylkesordfører Thore Westermoen ved åpningen av kollektivgata i dag.

-En visjon for Kristiansand og regionen er at det skal bli enda grønnere og hyggeligere og at bærekraft skal være avgjørende for utviklingen fremover. Kristiansand skal være en by det er godt å bo i, med en moderne og effektiv kollektivtrafikk, og der bussen er et attraktivt alternativ til bilen. For å få dette til har vi måttet tenke nytt om kollektivtrafikken: Derfor ble Bussmetro - en øst-vest forbindelse - med hyppige avganger rullet i gang 18. august 2003. Det har vært et vellykket tiltak, sa Westermoen.
Han presiserte at det er stadig behov for å forbedre busstilbudet ytterligere for å få flere til å bruke kollektiv transport. -Det er viktig for klimaet, miljøet og for fremkommeligheten i trafikken. Dessverre er rammevilkårene for kollektivtrafikken vanskelige. Jeg har ved flere anledninger tatt til orde for en stortingsmelding om kollektivtrafikken, slik at den flotte retorikken som ofte serveres fra sentralt hold, kan følges opp med reelle tiltak. Det handler om å bedre bussens konkurransekraft i forhold til bilen, herunder redusere reisetiden for passasjerene, sa Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer