-Tannhelsetjenesten i Vest-Agder ønsker mer fokus på kampen mot snus i skolen. Snus påvirker tenner og munnslimhinne på flere måter. De som jobber med tannhelse kan ofte se om en pasient bruker snus. Snus misfarger tenner og kan føre til dårlig ånde, sier fylkestannlege Per Kvinlaug og henviser til Helsedirektoratets opplysningsside om skadevirkninger på munn og tenner. Både ved pasientenes klinikkbesøk og i det fylkeskommunale folkehelsearbeidet generelt kan vi gi god opplysning, råd og veiledning, opplyser han.

Plager med tenner og tannkjøtt

Bruk av snus gir omfattende forandringer i tannkjøttet, og flere ulike skader kan oppstå. Tannkjøttet i området der snusen plasseres kan trekke seg tilbake og gi lange tannhalser som fører til ising i tennene. Denne forandringen vedvarer selv om man slutter å snuse.

Snusskadde tenner
Snusskadde tenner

Snuslomme og leukoplaki

Ved langvarig snusbruk utvikles en fortykkelse i munnslimhinnen der snusen plasseres. Dette kalles en ”snuslomme”. Andre forandringer forårsaket av snusbruk kan være et forstadium til munnhulekreft. Disse sees som hvitlige, ikke avskrapbare flekker på slimhinnen. På fagspråket kalles disse forandringene ”leukoplakier". De fleste skader i munnslimhinnen forårsaket av langvarig snusbruk leges av seg selv dersom man slutter å bruke snus.

av admin, publisert 18. november 2010 | Skriv ut siden