Politimester Kirsten Lindeberg står fast på at antall politienheter på Agder skal slankes fra 27 til 11. Hun mener det vil gi en mer tidsriktig størrelse, økt fleksibilitet, bedre ressurs- og kompetanseutnyttelse og mer politikraft til operativ virksomhet. Dette betyr at mange Agder-kommuner trolig mister sine lokale lensmannskontor. For kort tid siden ga politimesteren en orientering for fylkesutvalget om omleggingsprosessen av tjenestestrukturen som er i gang i Agder politidistrikt. I etterkant oversendte fylkestinget en uttalelse som politimesteren ikke har tatt inn over seg.

I uttalelsen ble det påpekt at polititjenesten på Agder er underfinansiert og at det er behov for flere stillinger for å betjene befolkningen på en god måte. Videre ble det uttrykt bekymring for at det gjennomføres prosesser som gjør enkelte kommuner/regioner til tapere på omorganiseringen.

I uttalelsen ble det også understreket at Vest-Agder fylkeskommune ønsker større synliggjøring av politiets rolle både i byene og i distriktskommunene for å ivareta både forebyggende og operativt politiarbeid.

For å få mer synlig politi, mener fylkestinget at det trenges det større ressurser. Dette med sikte på at politiet blir mer synlig til stede og kan rykke ut på kort varsel når behov melder seg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2010 | Skriv ut siden