Tidligere fylkesrådmann Birger Strømsvåg er gått bort, 86 år gammel. Ved begynnelsen av fylkesutvalgets møte tirsdag holdt fylkesordfører Thore Westermoen en minnetale. Westermoen betegnet Strømsvåg som en faglig sterk fylkesrådmann og en dyktig leder for Vest-Agder fylkeskommune i en viktig oppbyggingsperiode. -Mange blant fylkeskommunens ansatte og politikere minnes Birger Strømsvåg og vil savne ham når han nå er gått bort, sa fylkesordføreren. Fylkesutvalget mintes Stømsvåg stående med et minutts stillhet etter minnetalen.

Birger Strømsvåg var den første fylkesrådmannen i Vest-Agder etter forvaltningsreformen i 1975 som la grunnlag for en ny fylkeskommune med økt politisk innflytelse. Inntil da var det staten ved fylkesmannen som var øverste administrative leder. Det var allerede etablert administrasjoner for sykehus og videregående skoler. Det ble Strømsvågs oppgave å etablere en helhetlig administrasjon og utvikle rutiner og prosedyrer for styringen av den nye fylkeskommunen. -Med sin store innsikt og utpregede analytiske evner løste han dette på en meget god måte. Strømsvåg var en sjef som hadde stor tillit til sine medarbeidere og samtidig stor forståelse for politikkens spilleregler, sa Westermoen

I hele Strømsvågs tid som fylkesrådmann var det særlig en sak som engasjerte. Det var bygging av nytt sentralsykehus i Kristiansand. Den politiske striden rundt denne saken ble lang og vanskelig. Uten Strømsvågs ”stayerevne” og målbevissthet hadde det vel neppe vært noe sykehus på Eg i dag, sa Westermoen.

Birger Strømsvåg gikk av som fylkesrådmann i 1992 etter 16 år i stillingen.

Westermoen avsluttet sin minnetale ved å rette tanker og medfølelse til Strømsvågs kone og øvrige familie. -I takknemlighet for den store tjeneste han utrettet for Vest-Agder lyser vi fred over hans minne, sa fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2010 | Skriv ut siden