Vest-Agder fylkeskommune har ambisjoner om å oppfylle målene i Regionplan Agder 2020 – ”høye mål – lave utslipp”. Det betyr for fylkeskommunen å senke klimautslipp med 25 prosent innen 2020. Vest-Agder fylkeskommune deltar i Klimapartnere, fordi Klimapartnere støtter og stimulerer til miljøsatsing og miljøprofilering på en måte som næringslivet selv etterspør. Deltakelse i Klimapartnere gjør at fylkeskommunen igangsetter Miljøfytårn-sertifisering av sine bygg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2010 | Skriv ut siden