- Desse midlane skal bidra til å gjera reisekvaliteten betre for alle kollektivreisande ved auka tilgjenge, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i har tildelt 42 millioner kroner til ulike tiltak for mer tilgjengelig kollektivtrafikk. Vest-Agder mottar 2 645 000 kroner av potten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som blir utført for bedre tilgjengeligheten for alle reisende - i hele reisekjeden. Det kreves en lokal egendel på minst 25 prosent. Vegdirektoratet administrerer ordningen.

-Føremålet med tilskotsordninga er å bidra til raskare og betre koordinert innsats frå alle aktørar i arbeidet med å betra tilgjenget i kollektivtransporten. Enkle og effektive løysingar er blitt prioriterte, og innsatsen er konsentrert til strekningar og knutepunkt med mykje trafikk. I 2011 vil 44 ulike tiltak bli tildelt midlar, sier Kleppa.

Eksempler på tiltak som får stønad i 2011:
• Oppgradering av bussholdeplasser og bussterminaler
• Oppgradering av trikkeholdeplasser
• Kartlegging og planlegging

For flere opplysninger - se
Fylkesvis oversikt over tildeling for 2011 (pdf)


av Torkelsen, Jan H., publisert 28. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer