Vest-Agder fylkeskommune bidrar 500 000 kroner til innholdsutvikling i besøkssenteret som nå er under oppbygging i Tingparken i Hægeland. Det vedtok fylkestinget onsdag. Samtidig ble det gjort klart at fylkeskonservatoren vil få ansvaret for produksjon og faglig oppfølging. Tingparken, som skal åpnes til sommeren har ingen fagstillinger innen kulturhistorie og arkeologi. Det er heller ikke avsatt nok penger til utstillingsformål. En tilsvarende sum ble bevilget til en arkeologisk utstilling i formidlingsbygget på Nordberg fort på Lista tidligere i år.

av admin, publisert 15. desember 2010 | Skriv ut siden