Fylkespolitikerne ønsker å innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune fra neste valgperiode høsten 2011. Fylkestinget vedtok i sist møte i forrige uke at det innføres parlamentarisme som styringsform i Akershus fylkeskommune fra neste periode av, under forutsetning av at man finner en modell som er hensiktsmessig for fylkeskommunen, skriver fylkeskommunen i en pressemelding. Parlamentarisme innebærer at fylkeskommunen ledes administrativ av fylkesrådet, som utnevnes av fylkestinget. Fylkesrådslederen er den øverste administrative lederen. Akershus fylkeskommune styres i dag etter formannskapsmodellen.

Det skal nedsettes en politisk arbeidsgruppe for å utrede valg av modell. Arbeidsgruppen settes sammen av alle de politiske partiene i fylkestinget og de tre største partiene skal ha to representanter hver. Arbeidsgruppen fremmer også forslag til tidsplan for når fylkestinget skal behandle sak om valg av modell.

Et vedtak om innføring av parlamentarisme må gjøres av det konstituerte fylkestinget etter valget høsten 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2010 | Skriv ut siden