Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø godkjente onsdag at egenandelstakstene for Transporttjenesten for funksjonshemmede økes med 15 prosent fra 1. januar. Fremskrittspartiet stemte for en lavere prosentsats økning. Den siste takstøkningen ble gjennomført 1. januar 2009. Da ble takstene for brukergruppe 1 - prioriterte brukere - økt med fem prosent, mens taksten for brukergruppe 2 - de fleste brukerne - ble økt med ti prosent. For tiden er det totalt 3.350 godkjente brukere av transporttjenesten, hvorav 340 brukere utgjør den prioriterte gruppen - brukergruppe 1.

av admin, publisert 8. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer