Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø godkjente onsdag at egenandelstakstene for Transporttjenesten for funksjonshemmede økes med 15 prosent fra 1. januar. Fremskrittspartiet stemte for en lavere prosentsats økning. Den siste takstøkningen ble gjennomført 1. januar 2009. Da ble takstene for brukergruppe 1 - prioriterte brukere - økt med fem prosent, mens taksten for brukergruppe 2 - de fleste brukerne - ble økt med ti prosent. For tiden er det totalt 3.350 godkjente brukere av transporttjenesten, hvorav 340 brukere utgjør den prioriterte gruppen - brukergruppe 1.

av admin, publisert 8. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer