I disse dager deler Eikerapen Roots Festival ut 130 000 kroner til lag og foreninger som har bidratt til å rekruttere frivillige til årets festival i Åseral. Helt siden starten i 2004 har Eikerapen Roots Festival gitt overskuddet fra matsalget på festivalen lokale lag og foreninger som de samarbeider med. I år ble festivalen utsolgt og overskuddet på matsalget ble rekordstort. Mange lag med trang økonomi får nå penger til å utvikle seg og realisere noen av sine drømmer.

Til sammen har frivillige fra lag og foreninger bidratt med over 3000 arbeidstimer på årets festival. Dette utgjør ca halvparten av det totale antallet timer frivillige bidrar med, som tilsammen blir nesten 900 dagsverk. Med andre ord en gigantisk dugnad hvor over 450 frivillige bidrar.

Uten de frivillige klarer vi ikke å lage festival på Eikerapen. Vi er derfor evig takknemlige for at lag og foreninger hjelper oss å rekruttere folk. Lag og foreningene gjør et utrolig viktig arbeid i sine lokalsamfunn året rundt og vi er stolte over å kunne være med på å støtte opp om dette, sier festivalleder Tor Åge Eikerapen. Det er også verdt å merke seg at foreningene som festivalen samarbeider med ikke bare kommer fra Åseral, men at folk fra nabokommunene Audnedal og Marnadal utgjør en betydelig andel av den frivillige innsatsen på festivalen.

Dette er lag og foreningene som får penger fra Eikerapen Roots Festival i år:
Åseral Snøscooteklubb        Eikerapen Roots Festival Frivillige
Åseral Skytterlag
Åseral Bygdekvinnelag
Åseral Husflidslag
Musikkverkstedet Byremo
Bjelland Skytterlag
Bjelland Bygdekvinnelag
Kvite Busser Åseral
Grindheim Håndbalklubb
Åseral Sogelag

Visjonen til Eikerapen Roots Festival er å gjøre det umulige mulig og takket være de frivillige så klarer vi år etter år å levere en opplevelse som få trodde var mulig på et lite sted langt fra der store ting vanligvis skjer.

Eikerapen Roots Festival 2011 arrangeres 3-7. august og billettene ligger nå ute for salg.

Vest-Agder fylkeskommune har vært en støttespiller for festivalen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. desember 2010 | Skriv ut siden