I sin femte samhørighetsrapport legger EU grunnlag for en regionalpolitikk mer tilpasset de utfordringene som ulike regioner og lokalsamfunn har. Regionalpolitikken i EU er viktig for regjeringen. Norges høyeste prioritet er å føre videre differensiert arbeidsgiveravgift etter 2013, poengterte statssekretær Hege Solbakken i sin innledning på Europapolitisk forum 2. desember. Den demografiske utviklingen er en utfordring i mange regioner i EU. EU legger nå opp til i større grad å tilpasse spesielle programmer til fjell, øyer, grenseregioner og områder med lav befolkningstetthet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. desember 2010 | Skriv ut siden