Kongen i statsråd vedtok fredag å verne 26 skogområder i landet. Blant disse er fire i Vest-Agder. Vernet er et ledd i regjeringens arbeid for økt skogvern. 14 av områdene inngår i arbeidet med frivillig vern av skog, mens de øvrige 12 områdene inngår i arbeidet med skogvern på Opplysningsvesenets fonds grunn (prestegårdsskoger). Vedtaket innebærer nytt vern av ca. 36 kvadratkilometer produktivt skogareal. - Vern av skog er viktig for å sikre norsk naturmangfold. I tillegg inneholder gammel skog store karbonlagre, og vernet har derfor betydning også i klimasammenheng. Jeg er svært tilfreds med at en rekke private skogeiere har tilbud areal for frivillig vern, sier statsråd Erik Solheim.

De fire nyvernede områdene i Vest-Agder er:
-Tveitvann naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder
-Styggedalen naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder
-Eventyrskogen naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder
-Eljestraum naturreservat (utvidelse), Kvinesdal kommune, Vest-Agder

Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. 50 prosent av artene som på den nye rødlista er klassifisert som truede eller nær truede, lever i skog. Dette utgjør 1838 arter. I tillegg er 1406 av disse artene vurdert å være negativt påvirket av arealpåvirkninger i skogbruket. Følgelig er økt skogvern, sammen med gode miljøhensyn i skogbruket, avgjørende for å sikre norsk naturmangfold.

Oversiktskart (pdf)
Kart over skogreservatene m.m. (Direktoratet for naturforvaltning)
ForskrifterKongelig resolusjon


av admin, publisert 20. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Romsviga I Kveldsstemning
  av jto, 11.03.19

  Anbefaler at ti friluftsområder i Vest-Agder innvilges statlig sikring

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av jto, 14.11.18

  Fylkeskommunen bidrar økonomisk og faglig til by- og stedsutvikling

  Les mer