I stedet for å sende ut julehilsen i form av et kort, ble det i år bestemt at Vest-Agder fylkeskommune (VAF) i stedet skulle sende hilsen elektronisk og via en avisannonse og heller bruke kort-pengene til å støtte en god sak. Dermed sendes 40 000 kroner fra VAF til ARC Kenya og et treplantingsprosjekt i Bondo i Nyanza provinsen i Vest-Kenya. I år har fylkestinget i både Aust og Vest-Agder vedtatt en felles Regionplan Agder 2020. I den er et av fem kapitler om klima. VAF jobber med å kutte eget energiforbruk, bedre kollektivtrafikken og gjennom ARC er vi med på nok et klimaprosjekt. Treplantingsaksjonen er en vital komponent i kampen mot klimaendringer.

Vil du vite mer om treplantingsaksjonen og arbeidet i Kenya som VAF støtter? Klikk da på denne lenka.

av admin, publisert 20. desember 2010 | Skriv ut siden