Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i dag en løsning som innebærer at en privat bomvei mellom Bakken i Hægebostad og Moi i Kvinesdal kan bli opprustet og bli opptatt som fylkesvei.. Strekningen på 13 kilometer eies i dag av private grunneiere med Hægebostad og Kvinesdal kommuner som ansvarlig for drift og vedlikehold. Omklassifisering av veien til fylkesvei med noe heving av veistandard vil bidra til at den blir en viktig øst-vest forbindelse mellom de indre bygder i fylket og særlig mellom de berørte kommunene. Prosjektet inngår i Listerpakken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer