Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene reiste i en interpellasjon i fylkestinget i dag spørsmål om fylkesordføreren vil at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå i et forpliktende partnerskap for å få bygget et nytt terminalbygg på Kjevik. Fylkesordfører Thore Westermoen pekte på at de som best ser betydningen av en bedre terminal på Kjevik, må være flyselskapene, som ønsker å betjene sine kunder så raskt og effektivt som mulig med lavest mulig kostnader. -Jeg er ikke kjent med om flyselskapene vil være villige til eventuelt å gi tilskudd til et nytt terminalbygg. Dette ville i så fall være en god målestokk på behovet. Dersom flyselskapene ser nytt terminalbygg som meget viktig for å øke sin trafikk på Kjevik, mener jeg fylkeskommunen bør stille seg positiv til et slikt spleiselag som ordføreren i Kristiansand har tatt til orde for, svarte fylkesordføreren.

av admin, publisert 15. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer