Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene reiste i en interpellasjon i fylkestinget i dag spørsmål om fylkesordføreren vil at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå i et forpliktende partnerskap for å få bygget et nytt terminalbygg på Kjevik. Fylkesordfører Thore Westermoen pekte på at de som best ser betydningen av en bedre terminal på Kjevik, må være flyselskapene, som ønsker å betjene sine kunder så raskt og effektivt som mulig med lavest mulig kostnader. -Jeg er ikke kjent med om flyselskapene vil være villige til eventuelt å gi tilskudd til et nytt terminalbygg. Dette ville i så fall være en god målestokk på behovet. Dersom flyselskapene ser nytt terminalbygg som meget viktig for å øke sin trafikk på Kjevik, mener jeg fylkeskommunen bør stille seg positiv til et slikt spleiselag som ordføreren i Kristiansand har tatt til orde for, svarte fylkesordføreren.

av admin, publisert 15. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer